JuJjJJ

Produktråd


Riktlinjer för produktrådet i Hantverksgruppen Sörmland 

Varje hantverkares huvudinriktning skall vara traditionella bruksföremål, av egen tillverkning och design. Varje hantverkare ges frihet att utveckla sina kreativa och konstnärliga ambitioner.

- Hantverksgruppen har mycket höga krav på det hantverk som skall exponeras och säljas.

- Urvalet görs av ett produktråd som arbetar för en samverkande stil på våra produkter.

- Produktrådet bedömer och för vidare, till mötet, den slöjd som stämmer överens med gruppens intention.

- Produkterna inlämnas och bedöms i god tid före mötet.

- Produktrådet kan efter överläggning ta bort produkter från en utställning. Besluten kan alltid överklagas på föreningsmöten.

- Prissättning bör ske på yrkesmässiga grunder.

- Vid önskemål ska produktrådet också kunna fungera som samtalspartner vid prissättning och utveckling av nya produkter.

- Någon från produktrådet bör närvara vid varje möte.

 

 Vill Du söka in till Hantverksgruppen Sörmland,

kontakta någon av följande i produktrådet.

 

Anna Lindell, keramik   070-7204834

Ann-Louise Almberg, textil   072-2493553

Ingrid Lidstrand Bruhn, keramik   073-8050173

Sören Ohlsson, trä   073-4202290

Arto Palo, Silver   070-2330436

 

  

 

© Hantverksgruppen Sörmland  -  Norra Hamnmagasinet   -  Nyköping  +46 (0) 76 14 19 525

Välkommen till Hantverksgruppens Julförsäljning 2023 i December:

Öppet kl 11-16 datumen nedan:
2-3, 8-10, 15-17, 21-23 December

   
fb